بلبرینگ مشترک

  • Joint Bearing

    بلبرینگ مشترک

    یک نوع بلبرینگ کشویی است.

    bear یاتاقان های مشترک می توانند بارهای زیادی را تحمل کنند.

    bear یاتاقان های مفصل به نوع SB ، نوع CF ، نوع GE و غیره تقسیم می شوند.