بلبرینگ های خود تراز

 • Self-Aligning Ball Bearings

  بلبرینگ های خود تراز

  ● عملکرد تنظیم مشابه بلبرینگ خود تراز خودکار را دارد

  ● می تواند بار شعاعی و بار محوری را در دو جهت تحمل کند

  capacity ظرفیت بار شعاعی بزرگ ، مناسب برای بارهای سنگین ، بار ضربه ای

  characteristic مشخصه آن این است که مسیر مسابقه بیرونی کروی با عملکرد مرکزدهی خودکار است