مهره قفل کنید

 • Lock Nuts

  مهره قفل کنید

  ●افزایش اصطکاک

  vib مقاومت در برابر لرزش عالی

  resistance مقاومت در برابر سایش و مقاومت در برابر برش

  ● عملکرد خوب استفاده مجدد

  resistance مقاومت مطلق در برابر لرزش را ایجاد می کند